OPREMA :  ZA VENTILE SIGURNOSTI

Ispitni sto za ispitivanje ventila sigurnosti od nazivnog prečnika 1“ do DN 400 mm, sa medijima koji odgovaraju eksploatacionim uslovima ventila sigurnosti / azot , ulje , voda / pritiskom od 0.5 do 250 bara
Mašine i postrojenja koja su potrebna za servis i remont ventila kao što su : Tokarski strug „KERN„ , Vertikalna bušilica sa pristrojima za obradu kućišta ventila , Alatnu glodalicu ALG-100 za obradu i izradu dijelova ventila , Pokretnu pjeskaru za pjeskarenje kučišta ventila i ostalih dijelova ,Aparat za elektro zavarivanje i aparat za gasno zavarivanje, Kompresor za komprimirani vazduh za farbanje ventila i pjeskarenje .

OPREMA :  ZA VERIFIKACIJU MANOMETARA

Hidraulični ureðaj za kontrolu i baždarenje manometara sa mjernim podrućjem od 0 – 600 bara
Kontrolni – etalonski manometar klase tačnosti 0,25 , / što odgovara pravilima i propisima za verifikaciju manometara da je klasa taćnosti 4 – puta veća od klase tačnosti manometra koji se verifikuje . /
Laboratoriju za ispitivanje sa obezbijeðenim temperaturnim uslovima 18 do 20 °C

OPREMA :  ZA ULTRAZVUČNU KONTROLU DEBLJINE STIJENKE I ZAVARENIH SPOJEVA

– Ultrazvučni aparat za mjeranje debljine stijenke od 0 – 300 mm, A1208 – proizvoðać aparata ACS – Moskva, jednostruka sonda , skeniranje rezultata i memorisanje najmanje izmjerene debljine .

Penetranti za kontrolu zavarenih spojeva
Radno iskustvo od 25 godina na poslovima proizvodnje procesne opreme pod pritiskom / konstrukcija , izrada , kontrola i ispitivanje ,, /