” TERMOVENT – S ” već petnaest godina uspješno radi na problematici sigurnosne i mjerno regulacione opreme kao što su sigurnosni ventili različitih nazivnih prečnika i različitih konstrukcija i od raznih proizvoðaća. S obzirom na različite konstrukcije sigurnosnih ventila i različite medije za koje se upotrebljavaju ventili sigurnosti izradili smo ispitni sto koji je izveden tako de se ispitivanje može vršiti sa različitim medijima

Sigurnosne ventile koji su ugraðeni na postrojenjima za propan – butan i amonijaćna postrojenja ( NH3 ) je neophodno baždariti i ispitati na ispitnom stolu koji se napaja neutralnim gasom – azotom . Mi posjedujemo ispitni sto i za pneumatsko ispitivanje azotom pod pritiskom do 200 bara , hidrauličkim ispitivanjem – vodom do pritiska 150 bara i hidrauličkim ispitivanjem – uljem , pritiskom do 250 bara..