Zahtjev za razvrstavanje

„Termovent – S” Banja Luka je imenovano tijelo za razvrstavanje opreme pod pritiskom, koja je u upotrebi ili se prvi put stavlja u upotrebu, prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom vijeka upotrebe.(ispitivanja ventila sigurnosti)

S obzirom na opasnost po zdravlje i bezbjednost ljudi oprema pod pritiskom razvrstava se na dva stepena opasnosti, niski i visoki. Razvrstavanje opreme pod pritiskom vrši se na osnovu vrste opreme pod pritiskom, grupe fluida, radnih i projektnih karakteristika. ZAHTJEV MOŽETE PRUZETI  OVDJE

Privredno društvo ” TERMOVENT -S ” je ovlašćena labaratorija za ispitivanje i podešavanje sigurnosnih uređaja.

Lice za kontakt:
Jovanović Slavko
e-mail: slavkoj@blic.net

ISPITIVANJA-VENTILA-SIGURNOSTI
ISPITIVANJA-VENTILA-SIGURNOSTI

Šta su sigurnusni ventili – ispitivanja ventila sigurnosti?

Sigurnosni ventil je ventil koji automatski ispušta određenu količinu radnog fluida, bez učešća druge energije sem energije samog radnog fluida i na takav način da spriječava prekoračenje unaprijed zadatog pritiska. Predviđen je tako da se zatvara kada pritisak padne na vrijednost normalnih radnih uslova. Sigurnosni ventil može biti stavljen u pogon i pomoću nekog izvora enerije koji je nezavisan od energije fluida, ukoliko je to predviđeno standardom.

Podjela ventila sigurnosti:

  • Sigurnosni venti sa neposrednim dejstvom- u kojem se sili koja djeluje na zaptivno tijelo (disk), zbog pritiska fluida, suprostavlja sila koja nastaje dejstvom kontratega, poluge sa kontrategom ili opruge.
  • Sigurnosni ventil sa komandom- ventik kod kojeg zaptivno tijelo(disk) može biti podignuto pomoćnim uređajem i pri nižim pritiscima od zadatog pritiska otvaranja, a koji u slucaju otkazivanja pomoćnog mehanizma odogovara zahtjevima standarda.
  • Sigurnosni ventil sa dodatnim opterećenjem- ventil sigursnosti kod koga je zaptivni tijelo dodatno opterećeno da bi se povećala nepropusnost fluida do trenutka kada pritisak na ulazu dostigne vrijednost pritiska početka otvaranja.

Ispitivanjem ventila sugurnosti se provjerava funkcionalna sposobnost  i otpornost na pritisak i temperaturu i definisano je standardom.