Ventili sigurnosti

su nezaobilazana armatura vodene i parne instalacije. Obzirom da se ventili sigurnosti primenjuju za zaštitu instalacija i posuda od prekoračenja pritiska, mora se odgovorno pristupiti pri izboru ventila tokom projektovanja ali tokom nabavke i ugradnje. Naime, na tržištu se mogu pronaći ventili sigurnosti koji uopšte ne odgovaraju tehničkoj nameni, što će u ovome članku biti objašnjeno. Želimo da skrenemo pažnju projektantima i korisnicima ventila sigurnosti na dva bitna tehnička parametra ventila sigurnosti: pritisak početka otvaranja i kapacitet ventila sigurnosti. Obzirom da se danas uglavnom koriste ventili sigurnosti sa oprugom, u članku smo opisali probleme koji nastaju samo kod ovoga tipa ventila sigurnosti.

Ventil sigurnosti sa tegom tip VST je namenjen za rad sa zasićenom vodenom parom. Ovaj ventil ima sedište ventila i zatvarač od nerđajućeg  čelika. Zatvarač ventila na zahtev kupca može imati prsten od vitona ili teflona. U zavisnosti od pritiska otvaranja i nazivnog otvora dat je kapacitet ispuštanja vodene pare.

Primenom različitih opruga za različite pritiske, postiže se optimalno rasterećenje instalacije prilikom aktiviranja ventila sigurnosti. Ventil tip VSV ima sedište od nerđajućeg čelika. Zatvarač može btiti od nerđajućeg čelika,vitona i teflona.

Važeći standard za ventile sigurnosti na teritoriji Srbije je ISO 4125-1, i predstavlja harmonizovani standard Evropske unije. Prema ovome standardu, pritiska početka otvaranja je praktično pritisak kada zatvarač ventila sigurnosti počinje da se podiže, odnosno momenat kada fluid počinje da ističe. Danas se uglavnom primenjuju ventili sigurnosti sa oprugom, pa bi u principu pritisak otvaranja bio onaj pritisak kada se sila na zatvarač sa strane fluida uravnoteži sa silom opruge, a sila kojom sedište ventila deluje na zatvarač jednaka nuli.

Pritisak otvaranja se kontroliše u ovlašćenim laboratorijama. Nakon ispitivanjalaboratorija izdaje atest o pritisku otvaranja, što se uglavnom smatra kao dovoljan
dokument o kvalitetu ventila sigurnosti.Ono na šta se mnogo manje polaže pažnja je kapactet ventila sigurnosti. Obično se kroz projekte definiše samo nazivni otvor ventila sigurnosti, pri čemu je potreban kapacitet definisan proračunom, tako da nabavljači daju zahtev za ventil sigurnosti sa definisanim pritiskom otvaranja i nazivnim otvorom ne i kapacitetom. Ventili sigurnosti banja luka