Ventili-sigurnosti

Ventili sigurnosti

su nezaobilazana armatura vodene i parne instalacije. Obzirom da se ventili sigurnosti primenjuju za zaštitu instalacija i posuda od prekoračenja pritiska, mora se odgovorno pristupiti pri izboru ventila tokom projektovanja ali tokom nabavke i ugradnje. Naime, na tržištu se mogu pronaći ventili sigurnosti koji uopšte ne odgovaraju tehničkoj nameni, što će u ovome članku biti objašnjeno. Želimo da skrenemo pažnju projektantima i korisnicima ventila sigurnosti na dva bitna tehnička parametra ventila sigurnosti: pritisak početka otvaranja i kapacitet ventila sigurnosti. Obzirom da se danas uglavnom koriste ventili sigurnosti sa oprugom, u članku smo opisali probleme koji nastaju samo kod ovoga tipa ventila sigurnosti.

Ventil sigurnosti sa tegom tip VST je namenjen za rad sa zasićenom vodenom parom. Ovaj ventil ima sedište ventila i zatvarač od nerđajućeg čelika. Zatvarač ventila na zahtev kupca može imati prsten od vitona ili teflona. U zavisnosti od pritiska otvaranja i nazivnog otvora dat je kapacitet ispuštanja vodene pare.

Saznajte više 

su nezaobilazana armatura vodene i parne instalacije. Obzirom da se ventili sigurnosti primenjuju za zaštitu instalacija i posuda od prekoračenja pritiska, mora se odgovorno pristupiti pri izboru ventila tokom projektovanja ali tokom nabavke i ugradnje. Naime, na tržištu se mogu pronaći ventili sigurnosti koji uopšte ne odgovaraju tehničkoj nameni, što će u ovome članku biti objašnjeno. Želimo da skrenemo pažnju projektantima i korisnicima ventila sigurnosti na dva bitna tehnička parametra : pritisak početka otvaranja i kapacitet ventila sigurnosti. Obzirom da se danas uglavnom koriste ventili sigurnosti sa oprugom, u članku smo opisali probleme koji nastaju samo kod ovoga tipa ventila sigurnosti.

Ventil sigurnosti sa tegom tip VST je namenjen za rad sa zasićenom vodenom parom. Ovaj ventil ima sedište ventila i zatvarač od nerđajućeg čelika. Zatvarač ventila na zahtev kupca može imati prsten od vitona ili teflona. U zavisnosti od pritiska otvaranja i nazivnog otvora dat je kapacitet ispuštanja vodene pare.

Saznajte više  
Ventili-sigurnosti